рус | eng

П.И. Чайковский. "Франческа да Римини"

П.Чайковский.
"ФРАНЧЕСКА ДА РИМИНИ"
Симфоническая фантазия (по Данте)

БСО ВРиТ, дирижер В.Овчинников